יום ראשון, 16 במרץ 2014

נ. קוריס ושות' עורכי דין - זכות הייצוג/ זכויות האדם בישראל

זכויות האדם בישראל/ נועם קוריס, משרד עורכי דין

הסקירה הקצרה של זכויות עורכי הדין בישראל, חודרת במהרה למעמקי חברה ושלטון, עת הזכות לייצוג ולהגנת האדם מפני הרשויות השונות, והקשר האזרחי מול מערכת השלטון, הם העומדים האמיתיים, על לשון המאזניים.

המאמר, בתקופת טרום בחירות, עת פרקליטו של ראש הממשלה המכהן, נחקר תחת אזהרה, יחבר את הקורא אל דקויות הקשר שבין אדם ומדינה, באור דמותו של עורך הדין, במדינת ישראל.

מטרותיה המוצהרות של לשכת עורכי הדין אשר פורסמו ביום 06.11.2002 מצהירות על הקמת הלשכה עצמה כנרתמת לאגד ולהגן את מקצוע עריכת הדין "הזרוע השלישית של עשיית דין וצדק" לצד הרשות המחוקקת והרשות השופטת לאמור:
"הכרה בחשיבותו של מקצוע עריכת הדין במדינה דמוקרטית קולטת עליה, הבונה תשתיות משפטיות, שבה נדרש מעורך הדין לייצג ולהפעיל את מערכת ההגנה על זכויות האזרח מול הרשויות ולהשמיע דעתו בנושאים בעלי רקע ציבורי. הכרה שמצאה ביטוייה בדברי שר המשפטים דאז פנחס רוזן כאשר כינה את מקצוע עריכת הדין "הזרוע השלישית של עשיית דין וצדק" לצד הרשות המחוקקת והרשות השופטת".
אכן, נקבע, כי עורך הדין, במקרים מסוימים, זכאי ל'יחס מועדף', בשעה בה הוא מייצג אדם ופועל מטעמו בפני המדינה, אולי כמקבילה מסויימת לחסינות עובדי הציבור עצמם מחד, והכפפתם לדין משמעתי במקרים אחרים מאידך:
בספרו של פרופ' יצחק זמיר: "הסמכות המינהלית", כרך א', עמ' 497-498, נאמר בנושא:
"... כפוף עובד הציבור למערכת של כללי אתיקה מיוחדים לעובדי ציבור. יש בהם כללים שאין להם תוקף משפטי, אלא רק משקל מוסרי. באופן כללי ניתן לומר כי על עובד הציבור מוטלת חובה אתית, הנגזרת ממעמדו כנאמן הציבור, לשרת את הציבור במסירות, ביעילות, בהגינות ובאדיבות. אולם קשה להגדיר חובה זאת, ולפיכך גם קשה לקבוע מתי עובד ציבור חוצה את הגבול, באופן שיש בו הפרה של חובת האתיקה. האתיקה היא תרבות. האתיקה המקובלת על המינהל הציבורי בחברה מסוימת משקפת את תרבות המינהל הנוהגת באותה חברה אותו זמן. רמת האתיקה נקבעת, הלכה למעשה, לפי רמת הציפיות מן המינהל הציבורי מצד אחד, ולפי מהות התגובות על-ידי הציבור הרחב מצד שני".
זכויות עורך הדין בעת ייצוג לקוחו, עולים גם בקנה אחד עם הוראות הרשות המבצעת, וגורמי האכיפה במדינת ישראל, אלו הוקירו את ההגנה על זכויות האזרח במדינה דמוקרטית באמצעות עורכי הדין, על ידי הקניית מעמד מעין שיפוטי ליועץ המשפטי לממשלה, טרם יואשם עורך דין בפלילים, על מעשה שעשה בעת מילוי תפקידו.

הנחיה 4.1004 בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ובהתאמה פקודה 14.01.13 בפקודות המטה הארצי (המטא"ר), באות להגן על הציבור, באמצעות ריסון גורמי האכיפה נגד עורכי דין המייצגים מרשם.

ההנחיה והפקודה מלמדות, כי רק לאחר שיופעל שיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, תהא רשאית המשטרה ו/או הפרקליטות הפלילית, להגיש כתב אישום כנגד עורך דין, על שבעת שייצג לקוח, או פעל מטעמו, נחשף להאשמת מצד המדינה, בעבירות מסוג העלבת עובד ציבור, הפרעה לשוטר, הדחה בחקירה ועוד.

ברור לכל אדם בישראל, שיבקש לקבל ייצוג מול מוסדות ורשויות המדינה, כי טובתו תושג עת עורך הדין מטעמו, אינו חשוף לכל חשש ומורא בניהול מו"מ, חקירה או בכל הליך משפטי או מעיין משפטי, עבור הלקוח, ככל שאלו נעשים על ידי עורך הדין בהתאם לכללי האתיקה המשמעתית ובהתאם לדין.

לשכת עורכי הדין, היא האוכפת מאז שנת 1961, את דרך הארץ, מידת הכבוד, ומידת העזרה לבתי המשפט, בה נדרשים חבריה, עורכי הדין במדינת ישראל, לפעול.

נציבות שירות המדינה, מאפשרת גם היא מחד את השמירה על כללי המשמעת והאתיקה של עובדי המדינה ומאידך את חסינותם מפני אישומי סרק פליליים, בהיחשפותם במסגרת תפקידים, לתלונות הציבור הרחב.

אומנם, זכויות עורכי הדין, כפי המתבטאת בהנחיות אינן חסינות מוחלטת, אך הקניית זכות השימוע, תוך הגנה על עורך הדין מפני שרירות גורמי האכיפה איתם הוא מתמודד בעבור לקוחותיו, מאזנת ולו במעט את מעמדו של האדם והאזרח בישראל.
בציטוט מן המקורות, עמד על כך כבוד השופט ד"ר מודריק בפסק דינו בעפא080426/05 לאמור:
"כי התורה אמרה 'שמוע בין אחיכם הוא הפסוק בספר דברים, א, טז:ב 'ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמר:ו שמוע בין אחיכם, ושפטתם צדק, בין איש לבין אחיו ובין גרו' (בג"צ 4112/90 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' אלוף פיקוד הדרום, פ"ד מד (4) 626, 637)."
האם בהגנה זו על יד ימינו של האזרח, מגן אמונו המייצגו בפני מוסדות המדינה יש די ? קשה לומר, אך ניכרת ההכרה בצורך ליצור איזון בין הרשויות על ידי ניתוק ניהול המקצוע מהממסד השלטוני, כאשר עורכי הדין ינהלו את ענייני המקצוע ואילו הבקרה והפיקוח יוטלו על היועץ המשפטי לממשלה (פרקליט המדינה), ועל שר המשפטים, הכל כמובן לפי העניין, וכאשר לשכת עורכי הדין כפופה לביקורת מבקר המדינה.  
ללא ספק, ההכרה בחשיבות ההגנה על זכויות האדם, באמצעות שמירה על כללי עורכי הדין, חובותיהם וזכויותיהם בעבור לקוחותיהם, מהווים סממן להתפתחות דמוקרטיה יהודית, במדינת ישראל.
נסיים במאמר תקווה, להמשכה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית עוד שנים רבות, ולתפילת עם ישראל חיי.
לא נותר לנו אלא לייחל, לשיפור מעמדו של עורך הדין בישראל, כשומר זכויות האדם והדמוקרטיה.
.
עו"ד נועם קוריס, משרד נ. קוריס עורכי דין ומגשרים
יום שישי, 14 במרץ 2014

נ. קוריס ושות' עורכי דין ומגשרים - עו"ד נועם קוריס - ארכיון ומידע

נ. קוריס שות' -  הבלוג

יום שבת, 8 במרץ 2014

נועם קוריס ושות' תובע את שמירת תנאי עובדי הציבור בקופות הגמל

משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' תובע את שמירת תנאי עובדי הציבור בקופות הגמל
נ. קוריס ושות' ב - ynet.co.il
התובע הייצוגי טוען באמצעות משרד עורכי דין נ.קוריס ושות', כי עמיתי הקופות הרלוונטיות שהפקידו ו/או העבירו כספים לידי בנק יהב ולהלמן אלדובי בין השנים 2004-2009, יהיו זכאים לקבל החזר כספי. נזקם של התובעים מוערך בסך הכל  בכ-12 מיליון שקל.
לדברי עו"ד נועם קוריס המייצג את התובע היצוגי: "עד שנת 2004 החוק חייב את בנק יהב וחב' הלמן אלדובי לשלם ריבית לעמיתי הקופות החדשים וכך הם מפרסמים לציבור. בשנת 2004 שונה החוק והם כבר לא מחוייבים לשלם ריבית לפי החוק, אבל הם הפסיקו לשלם את הריבית, למרות שאת הפרסומים שלהם בתקנוני קופות הגמל הם לא שינו כבר 5 שנים".


משרד עורכי דין נ. קוריס ושות' מטפל בהצלחה בתביעה על סך של 2.5 מיליון ₪

וואלה נלחמת נגד א.ג ניו אפרוצ' בגין שליחת ספאם

משרד עורכי דין נ. קוריס ושות' מטפל בהצלחה בתביעה על סך של 2.5 מיליון ₪ בטענות הגורסות כי וואלה מנסה לשבש תחרות "בריאה" בתחום השיווק בדואר אלקטרוני.

http://www.kurislaw.com/scaned_files/calcala.htm

נ. קוריס - נכה שנפל ברחוב יפוצה על ידי עיריית תל אביב

נכה שנפל ברחוב יפוצה על ידי עיריית תל אביב

נכה נפל לבור שנוצר מטיפול לקוי במרצפות שבורות בנתיב הולכי רגל ברחוב בתל אביב.

נועם קוריס ושות' תובעים מעיריית תל אביב לפצותו לאור רשלנותה של עיריית תל אביב לכאורה.

http://www.kurislaw.com/scaned_files/wheel%20chair.htm

נ. קוריס עורכי דין - גוגל מרץ 2014

Search Results

 1. נקוריס עורכי דין

  nkuris.blogspot.com/
  Translate this page
  6 days ago - נקוריס ושות' - עורכי דין ומגשרים למען הקהילה ... נקוריס ושות' הגישו בשם אורלי וילנאי וגיא מרוז תביעה נגד ארקדי גאידמק · הזמנה ליום עיון בלשכת עורכי הדין · נועם ...
 2. נקוריס ושות' משרד עורכי דין ומגשרים

  n-kuris.blogspot.com/
  Translate this page
  6 days ago - נקוריס ושות' הגישו בשם אורלי וילנאי וגיא מרוז תביעה נגד ארקדי גאידמק · הזמנה ליום עיון בלשכת עורכי ... תוויות: נקוריסנקוריס ושות', נועם קוריס, עו"ד נועם קוריס ...
 3. נועם קוריס : רשימת כתבות באתר כלכליסט

  www.calcalist.co.il/.../0,7340,L-3735,00.html?...נועם%...
  Translate this page
  נועם קוריס - רשימת כתבות בנושא נועם קוריס באתר כלכליסט.
 4. נועם קוריס פורטל עורכי דין - עורך דין - עו"ד

  kurislaw.com/
  Translate this page
  פורטל עורכי דין הוקם על ידי משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' (נ.קוריס) בשנת 2004 ומשמש כמאגר מידע משפטי ומקצועי לעורכי דין ולציבור הרחב. Kurislaw.com הוא אתר משפטי שכולל ...
  נועם קוריס +1'd this
 5. נקוריס - TheMarker Cafe

  cafe.themarker.com › www.kurislaw.com › עורכי דין
  Translate this page
  Feb 17, 2014 - נקוריס ושות' משרד עורכי דין ומגשרים הרצאה בדיני שטרות לשכת עורכי הדין עו"ד נועם קוריס הסטודנטים ישלמו פחות ארנונה נקוריס ושות' חוק ומשפט במדיה ...
 6. נקוריס -עלם - TheMarker Cafe

  cafe.themarker.com › www.kurislaw.com › עורכי דין
  Translate this page
  Feb 19, 2014 - נקוריס ושות' משרד עורכי דין ומגשרים הרצאה בדיני שטרות לשכת עורכי הדין עו"ד נועם קוריס הסטודנטים ישלמו פחות ארנונה נקוריס ושות' חוק ומשפט במדיה ...
 7. בלוג, ישראל, משפט, נקוריס - 2-all

  www.2all.co.il/Web/Sites4/blogop/PAGE22.asp
  Translate this page
  Feb 18, 2014 - פורטל עורכי דין הוקם על ידי משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' (נ.קוריס) בשנת 2004 ומשמש כמאגר מידע משפטי ומקצועי לעורכי דין ולציבור הרחב. Kurislaw.com הוא ...
 8. נועם קוריס: נקוריס עורכי דין - עזר מציון

  kuris-law.blogspot.com/2014/01/blog-post.html
  Translate this page
  Jan 29, 2014 - נקוריס ושות' הגישו בשם אורלי וילנאי וגיא מרוז תביעה נגד ארקדי גאידמק. הזמנה ליום עיון בלשכת עורכי הדין. נועם קוריס THEMARKER. נקוריס ושות' - צור קשר ...
  נועם קוריס +1'd this
 9. נקוריס ושות' משרד עורכי דין | פייסבוק - Facebook

  https://he-il.facebook.com/.../נ-קוריס.../119921251366...
  Translate this page
  נקוריס ושות' משרד עורכי דין. חברה. ‏2‏ אנשים אוהבים את זה. מעוניינת לסמן דף זה ב'אהבתי'? הירשם/י לפייסבוק כדי להתחיל. הרשמה. האתר פתוח בחינם ולכולם. האם את כבר חברה ...
  נועם קוריס +1'd this
 10. נקוריס

  kurislaw.bloger.co.il/
  Translate this page
  קוריס או נועם קוריס הוא נועם קוריס ה- עורך דין עו"ד נועם קוריס, נועם קוריס הוא עורך דין מגניב נועם קוריס רואה קיר קורס וקורא לנועם קוריס ממשרד קוריס נקוריס שיציל מהקיר הקורס כי ...
 11. נקוריס - פוסטים בנושא נקוריס

  kurislaw.bloger.co.il/tag/נ.+קוריס/
  Translate this page
  הבלוג של נקוריס... ארכיון. פברואר 2014 (12). פוסטים בנושא נקוריסנקוריס ושות - פיצויים. 02/02/2014 20:25. נקוריס · נקוריס, נועם קוריס, נקוריס ושות ...
 12. נקוריס | נקוריס ושות' עורכי דין ומגשרים - עו"ד נועם קוריס

  nkurisblog.wordpress.com/category/נ-קוריס/
  Translate this page
  Feb 21, 2014 - הסניף הראשי של משרד נקוריס ושות' ממוקם ברח' שפע טל 6 בתל אביב. טל' 0777060058 פקס' 0777060059. ניתן לקבל באמצעות המשרד שירותים מגוונים גם על ...
 13. נועם קוריס ספאם: נ.קוריס ושות' - בזק

  kurislaw-spam.blogspot.com/2014/.../blog-post_29.ht...
  Translate this page
  Jan 29, 2014 - נקוריס ושות' הגישו תביעה בשם אורלי וילנאי וגיא מרוז. נקוריס ושות' - בלוג חדש בוורדפרס. הרצאה בדיני שטרות לשכת עורכי הדין. עו"ד נועם קוריס הסטודנטים ישלמו ...
  נועם קוריס +1'd this
 14. נקוריס ושות' - גוגל פברואר 2014 - אנשים - תפוז בלוגים - תפוז אנשים

  www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?entryId...
  Translate this page
  Feb 17, 2014 - פורטל עורכי דין הוקם על ידי משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' (נ.קוריס) בשנת 2004 ומשמש כמאגר מידע משפטי ומקצועי לעורכי דין ולציבור הרחב. Kurislaw.com הוא ...
 15. נועם קוריס: נקוריס ושות' אחדות ישראל

  noamkuris.blogspot.com/2014/01/blog-post.html
  Translate this page
  Jan 24, 2014 - נקוריס ושות' אחדות ישראל. פורסם על ידי נועם קוריס ב- 03:01 · שלח בדוא"לBlogThis!‏שתף אל Twitterשתף אל פייסבוק‏שתף ל-Pinterest ...
  You and נועם קוריס +1'd this
 16. נקוריס ושות' עורכי דין - ישרא-בלוג

  israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=838668
  Translate this page
  הבלוג של נקוריס ושות' עורכי דין ומגשרים. ... נועם קוריס משרד עורכי דין במצגת על הרמת מסך בהוצל"... עו"ד נועם קוריס כותב על חופש הביטוי וקידום של אתרי... נועם קוריס – צוחקים ...
 17. נועם קוריס | עו"ד נועם קוריס

  נועםקוריס.tumblr.com/
  Translate this page
  Feb 25, 2014 - קוריס ושות' - צור קשר כתובות וטלפונים. נקוריס ושות' עורכי דין ומגשרים. טל' 077-7060058. פקס' 077-7060059. כתובת למשלוח דואר ת.ד. 6210 תל אביב.
  You and נועם קוריס +1'd this
 18. Noam Kuris: נקוריס עורכי דין - נועם קוריס משרד עורכי דין - מידע

  noam-kuris.blogspot.com/2013/07/blog-post.html
  Translate this page
  Jul 3, 2013 - נקוריס עורכי דין - נועם קוריס משרד עורכי דין - מידע. פורסם על ידי נועם קוריס ב- 05:12 · שלח בדוא"לBlogThis!‏שתף אל Twitterשתף אל פייסבוק‏שתף ל-Pinterest ...
  You and נועם קוריס +1'd this
 19. נקוריס עורכי דין

  nkurisod.blogspot.com/
  Translate this page
  Feb 24, 2014 - נקוריס ושות' הגישו בשם אורלי וילנאי וגיא מרוז תביעה נגד ארקדי גאידמק ...בתביעה שהוגשה על ידי משרד עורכי הדין נועם קוריס לבית המשפט המחוזי בירושלים, ...
 20. נקוריס עורכי דין‬‎ - Google+

  https://plus.google.com/107757936139556559642
  Translate this page
  נקוריס עורכי דין‎ - noam kuris, kuris, n.kuris, נועם קוריס, קוריס, נ.קוריס, עורכי דין.
  You and נועם קוריס +1'd this
 21. נקוריס משרד עורכי דין - מצגת על הרפורמה בהוצל"פ‬‎ - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=nbzjdo_6up4
  Dec 20, 2010 - Uploaded by izraelbl
  מערכת ההוצאה לפועל נועדה לסייע לנושים לגבות את הכספים המגיעים להם במצגת של משרד עו"ד נועם קוריס ניתן לראות את השלבים של גביית החובות באמצעות ...
  You and נועם קוריס +1'd this
 22. עורכי דין: נקוריס עורכי דין ומגשרים- טלפונים וכתובת

  izrael-law.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
  Translate this page
  Feb 5, 2014 - נקוריס ושות' הגישו תביעה בשם אורלי וילנאי וגיא מרוז. נקוריס ושות' - בלוג חדש בוורדפרס. הרצאה בדיני שטרות לשכת עורכי הדין. עו"ד נועם קוריס הסטודנטים ישלמו ...
  נועם קוריס +1'd this
 23. עו"ד: נקוריס ושות' בידיעות אחרונות מוסף כלכלה - Blogger

  od-izrael.blogspot.com/2010/12/blog-post_239.html
  Translate this page
  Dec 14, 2010 - תביעה בסך 2.5 מיליון ₪ בנושא שיווק בדואר אלקטרוני הועברה לטיפולו של משרד עורכי דין נקוריס ושות' שמטפל בטענות לפיהן וואלה! מנסה לפגום בתחרות בתחום ...
 24. סודות הממלכה: נקוריס ושות' - גוגל 2014

  sodotam.blogspot.com/2014/02/2014.html
  Translate this page
  Feb 17, 2014 - הסניף הראשי של משרד נקוריס ושות' ממוקם ברח' שפע טל 6 בתל אביב. טל' 0777060058 פקס' 0777060059. ניתן לקבל באמצעות המשרד שירותים מגוונים גם על ...
 25. נקוריס מופיע בפסקי דין וחוקים!! | Takdin

  www.takdin.co.il/searchg/נ'%20קוריס.html
  Translate this page
  נקוריס – מידע משפטי מתקדין – המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל.
 26. משה שלח אותי: נקוריס ושות' עורכי דין - ישרא-בלוג

  xxxblo.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
  Translate this page
  Feb 6, 2014 - Sep 22, 2013 - הבלוג של נקוריס ושות' עורכי דין ומגשרים. ... נקוריס ושות' - כותבים עלינו. נקוריסושות' למען הקהילה. למען הקהילה · לטובת הציבור. נקוריס ושות' ...
 27. נקוריס משרד עו"ד - מצגת על חוק הספאם ברשת הפייסבוק - Video - Metacafe

  www.metacafe.com/watch/5788414//
  Jan 12, 2011
  נקוריס משרד עו"ד - מצגת על חוק הספאם ברשת הפייסבוק. Watch Video about קוריס משרד עו"ד,חוק הספאם,פייסבוק by Metacafe.com.
  נועם קוריס +1'd this
 28. ישראלי נקוריס ושות', ראובן ישראלי נגד עו"ד נועם קוריס ושות', בפסקדין, אתר ...

  www.psakdin.co.il/fileprint.asp?filename=/general/...
  Translate this page
  Dec 1, 2011 - פסק דין. בפני בקשה לסילוק על הסף תובענה כספית. כמו כן, הצדדים התייצבו לדיון היום וטענו טענותיהם. מדובר בתביעה על ידי התובע כנגד הנתבע, בכך שנשלחו אליו ...
 29. אינדקס הבלוגים הישראלי - בלוג: נקוריס - אופיניון

  www.opinion.co.il/blogs/?b=8512
  Translate this page
  נקוריס, מדהים - שווה ביקור. עוד בלוג חמוד ברשת הבלוגים של קוריס בבלוג מוצגים פסקי דין, מאמרים, דוחות ביקורת ומידע מעניין. + שמירת הבלוג (הרשמו או התחברו למערכת).
 30. הבלוג החדש של משרד עו"ד נ.קוריס ושות' — נועם קוריס

  noam.pogd.co.il/.../הבלוג-החדש-של-משרד-עוד-נ-קוריס-ושות...
  Translate this page
  Jan 8, 2011 - הבלוג החדש של משרד עו"ד נ.קוריס ושות'. ע"י noam. בלוג חדש של משרד עורכי דין נועם קוריס ושות'. משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' פותח בלוג עורכי דין חדש תחת ...
  נועם קוריס +1'd this
 31. מכון היצוא - המרכז ללימודי יצוא - מסחר אלקטרוני לחו"ל

  www.export.gov.il/heb/Services/College/.../events,952
  Translate this page
  מר יוסי ורדי, מנכ"ל משותף, Yalla.co.il. 13:50 – 14:20. סוגיות משפטיות במסחר אלקטרוני. עו"ד נועם קוריס, נקוריס ושות'. 14:20 – 15:00. שאלות ותשובות. מנחה: מר גיא טל ...
 32. נ קוריס - ליסטה

  www.lista.co.il/tags/?tag=נ%20קוריס
  Translate this page
  אתרי נ קוריס - כל הקישורים לאתרי נועם קוריס , נ קוריס וקוריס המובילים באינטרנט הישראלי.
 33. נ קוריס משרד - יוטיוב

  www.sirtonimil.co.il/tagli/נ%3Eקוריס%3Eמשרד.html
  Translate this page
  תג נ קוריס משרד - מצא סרטים מתוך יוטיוב המכילים את הצירוף נ קוריס משרד.
 34. היפוך נטל ההוכחה - מאמר

  www.maamar.co.il/maamar.asp?mid=1235...נטל...
  Translate this page
  Dec 8, 2010 - נטל ההוכחה בתביעה על פי שטר. עורך דין נועם קוריס, מייסד משרד נקוריס ושות' עורכי דין. כלל מוכר במשפט הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה וכאשר אדם מבקש מבית ...
  נועם קוריס +1'd this
 35. משמעות הניצול לרעה של חופש הביטוי - Reader

  Nov 29, 2010 - יש לה "מקום של כבוד בהיכל זכויות היסוד של האדם" (בג"ץ 153/83 לוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל, ... הכותב הנו עורך דין ממשרד נועם קוריס ושות', (נ.
  נועם קוריס +1'd thi
 36. כללי :נועם קוריס בלוג

  www.tagiyot.co.il/go_to.php?url=4272
  Translate this page
  פורסם על ידי נועם קוריס. פבר' 11. כל סטודנט למשפטים, החל משנתו השלישית ללימודים, מתחיל בחיפוש הקדחתני אחר משרד עורכי דין, לצורך התמחות. ההתלבטויות רבות: באיזה תחום ...
  נועם קוריס and 2 other people +1'd this
 37. חדשות ואקטואליה - אינדקס אתרים חינם

  www.index123.co.il/index.php/.../joomd/?view...id...
  Translate this page
  ... אילת בהנחיית מירב לוין. נקוריסנקוריס עורכי דין ומגשרים. אנשי עסקים ישראלים שהצליחו, מידע אודות אנשי עסקים ישראלים שהצליחו בעולם ובגדול כגון: ירדנה עובדיה, חיים סבן ועוד ...
 38. מאמרים בנושא דיני רשת - Maker.co.il

  www.maker.co.il › מאמרים › חוק ומשפט
  Translate this page
  עו"ד נועם קוריס מייסד משרד נקוריס ושות' כותב על המותר והאסור על פי החוק בשיווק עסקים באינטרנט לפי חוק התקשורת בישראל. המאמר מתייחס לשיווק חוקי באינטרנט ואינו מהווה יעוץ ...
 39. [PDF]

  עו"ד אסף חרסט ואח' נ' ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה) ואח'

  https://www.isoc.org.il/spam/verdict/92.pdf
  Translate this page
  ע"י ב"כ עו"ד גיל זילבר. 16 . זאפ מחשוב בע"מ. ע"י ב"כ עו"ד ישראל פפר, עו"ד עמית יריב ועו"ד גלעד אידיסיס. 11 . אחד פלוס אחד דילים ורכישות קבוצתיות בע"מ. ע"י ב"כ עו"ד נועם קוריס. 60.
 40. מאמרים בנושא דיני תאגידים,מאמרים בדיני תאגידים,מאמרים לדיני תאגידים ...

  www.academics.co.il/Categories/Category125.aspx
  Translate this page
  הנחיות לרישום עמותה. מאת: נועם קוריס משרד עורכי דין | דיני תאגידים | 09/12/10 | 844 צפיות. ההנחיות המלאות לרישום עמותה אצל רשם העמותות, ניתן כשירות ממשרד נקוריס ושות'